Çocuk Cerrahı Kimdir?

Çocuk Cerrahı Kimdir ? | Ülkemizde çocuk cerrahisi eğitimi alan bir Çocuk Cerrahı kabaca yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar çocukların tedavisi ile ilgilenir. Beyin cerrahisi, ortopedi ve kalp-damar cerrahisi ilgi alanları dışında kalan hemen her sistemde çocukluk çağında ortaya çıkan cerrahi sorunların tedavisi ile uğraşan kişi çocuk cerrahıdır.
Bunların dışında, özellikle yenidoğan döneminde olmak üzere özellikle gastrointestinal ve solunum sistemini ilgilendiren doğumsal (konjenital) anormallikler çoğu zaman Çocuk Cerrahisinin ilgi alanı içindedir.

Çocuk Cerrahı olabilmek için, 6 yıllık tıp eğitiminden sonra ihtisas veren merkeze göre değişebilen 5-6 yıllık süre ile, "çocuk cerrahisi ihtisası" veren üniversite hastanelerinde veya eğitim araştırma hastanelerinde asistanlık dönemi gerekir. Bu sürenin sonunda aynı bölümde yapılan bir sınav ile Sağlık Bakanlığı onaylı uzmanlık belgesi elde edilir.

Çocuk, küçültülmüş erişkinler değildirler!!!

Çocukları ilgilendiren bazı hastalıklar erişkinlerde hiç görülmez, ya da erişkinlerdekine benzer şekilde görülen hastalıklarda tedavi yaklaşımları erişkinlerinkinden çok daha farklı olabilir. Çocuk bedeninin anatomisi, fizyolojisi, metabolizması erişkinden tümü ile farklı olduğundan cerrahi uygulanacak çocuğun, tamamen çocuk cerrahisi üzerine eğitim almış hekimlerce değerlendirilmesi çok önemli bir noktadır. Çocuklar çoğu zaman şikayetlerini tam olarak ifade edemez, doktorun sorularına yeterli cevap veremez ve muayene sırasında sabırlı ve uyumlu davranamaz.

Çocuk cerrahları, sadece çocuklarla uğraştığından, çocukları anlamaya, ifade edemedikleri tıbbi sorunu ortaya çıkarmaya ve en önemlisi çocuğa gerekli sabrı göstermeye alışık kişilerdir. Çocuk cerrahları kıyafetlerinden tavırlarına kadar, genellikle doktordan korkan çocuğu rahatlatmaya azami özeni gösterir.

çocuk cerrahı kimdir

Çocuk Cerrahı Kimdir

Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

45 – Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, …

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

44 – Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında …

invaginasyon Onam Formu

43 – invaginasyon Onam Formu

invaginasyon Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi …