Blog

blog | izmir | yenidoğan sünneti ve yenidoğan cerrahisi uzmanı | Çocuk hastalıkları hakkında bilgi edinebileceğiniz bloguma hoş geldiniz.

Multikistik displastik böbrek

Multikistik displastik böbrek (MKDB)

Multikistik displastik böbrek | Antenatal hidronefrozun daha nadir görülen görülen nedenlerinden biri olup, bu durumda böbrek dokusu tamamen üzüm salkımı şeklini almış ve çalışamaz hale gelmiştir. Karşı sağlam böbrek gelişimsel olarak normal olduğu için çocuk için bir risk oluşturmaz.

Multikistik displastik böbrek

4000 doğumda 1 görülür. Günümüzde multikistik displastik böbreklerde tümör gelişmesi (özellikle Wilm’s tümörü). Enfeksiyon ve hipertansiyon gibi risklerin böbreğin alınmasını gerekli kılacak kadar yüksek olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle rutin olarak operasyonla böbreğin alınması önerilmemektedir. Bu çocuklar bir çocuk cerrahı veya çocuk üroloğu tarafından takip edilmelidir. Takiplerde genellikle USG hayatın ilk 2 yılında üç ayda bir, 5 yaşına kadar ya da kitle küçülene kadar 6-12 ayda bir yapılmalıdır. Bu takiplerde karşı böbrekte kompansatris hipertrofi (büyüme) olağan olarak kabul edilebilir. Ancak uzun süreli takipler ve olası düşük ve olsa riskler göz önüne alınacak olursa. Ailelerin kaygılarını azaltmak için daha minimal invaziv cerrahi olan laparoskopik olarak böbreğin alınmasını (nefrektomi) önerenler de vardır.

Burada bir önemli nokta. Hastaların neredeyse 1/3'ünde sağlam böbreğe mesaneden idrar geri kaçışının (veziko-üreteral reflü=VUR) olabileceği ve çocukların bu yönde incelenmesi gerektiğidir.

Resim 1: Multikistik displastik böbrek

The following two tabs change content below.
1999 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Doç. Dr. Erdal Türk, 1997-1998 yılları arasında Almanya’nın Bonn-Köln kentlerinde bir yıl dil eğitimi gördü. devamı
Bu yazı yorumlara kapalıdır.
Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

45 – Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, …

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

44 – Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında …

invaginasyon Onam Formu

43 – invaginasyon Onam Formu

invaginasyon Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi …