Blog

blog | izmir | yenidoğan sünneti ve yenidoğan cerrahisi uzmanı | Çocuk hastalıkları hakkında bilgi edinebileceğiniz bloguma hoş geldiniz.

penis eğrilikleri

Penis Eğrilikleri (Penil kurvatürler)

Penis Eğrilikleri | Çocukluk çağındaki penis eğrilikleri (kurvatürler) doğumsaldır. Anne karnında penis gelişimindeki anormallikten ortaya çıkar.

Görülme sıklığı 1000 doğumda 2’dir. Çoğunlukla hipospadias (idrar deliğinin normalden daha aşağıda olması) hastalığı ile birliktedir. Hipospadias ile birlikte olunca daha erken tespit edilir. Hipospadias olmadan olan penis eğrilikleri daha zor fark edilirler. Erişkin yaşa gelinceye kadar fark edilemeyebilirler.

Çoğu kurvatür hafif derecede ve klinik olarak anlamsızdır. Bunların % 50’si Ventral (öne doğru), % 25’i lateral (sağa veya sola, sol daha sık) deviasyon, % 20’si ventral ve lateral birlikte ve % 5’i de dorsal (geriye doğru) deviasyon şeklindedir. Bu hastalar, genellikle ergenlik çağa geldiklerinde penil ereksiyon sırasında penisteki deviasyonun farkına varmaya başlarlar. Hafif deviasyonlar sorun teşkil etmezken ciddi penil deviasyonlar vajinal girişi zorlaştırır, cinsel ilişkide rahatsızlık ve bunun neticesinde psikolojik travmaya neden olabilir, ayakta işeme sırasında zorluk çıkartabilir.

Eğriliğin derecesi çok önemlidir. Yaklaşık 30 dereceye kadar olan penis eğrilikleri genellikle bulgu vermez ve tedavi edilmeleri gerekmeyebilir. Ancak 30 dereceden daha fazla olan eğrilikler cinsel ilişkiye girmede zorlanma ve cinsel ilişki esnasında ağrıya yol açabilirler. İleri derecede eğriliği olan hastalarda cinsel ilişki esnasında penis kırılmaları görülebileceği gibi hastada psikolojik rahatsızlıklara da yol açabilir. Bazı hastalar eğriliğin derecesi düşük olsa da sadece kozmetik nedenle doktora başvururlar. Penis sertleşmiş iken eğriliği tam yandan görecek şekilde çekilecek fotoğraf tanıda çok önemlidir.

Resim 1: Sağa lateral kurvatür ve opearsyon sonrası görünüm

Tedavi

Doğumsal penis eğriliğinde tedavi cerrahi olarak eğriliğin düzeltilmesidir. Medikal tedavisi yoktur. Ameliyat hemen her yaşta yapılabilmesine rağmen psikolojik etkilenmenin olmaması ve iyileşmenin daha hızlı olması nedeniyle tercihen 6 -24. Aylar arasında yapılması uygundur. Böylece çocuk kendini bilmeden tedavi tamamlanmış olmaktadır.

Cerrahi tedavisinde; genel anestezi altında penis cildi sünnet hattından kesilerek soyulur. Daha sonra penis suni yolla erekte edilerek eğriliğin yeri ve şiddeti belirlenir. Yine eğriliğin yeri ve şiddetine göre değişen aşağıdaki çeşitli ameliyat teknikleri uygulanır. Gereken işlemler yapıldıktan sonra eğriliğin düzelip düzelmediği kontrol edilir. İstenen düzelme sağlandıysa penis cildi uygun şekilde kapatılarak işleme son verilir.

Penil kurvatürü düzeltmeye yönelik cerrahi teknikler başlıca;

 1. Tunika albugineadan transvers veya longitudinal elipsoid eksizyonlar (Nesbit prosedürü)
 2. Sağlıklı konveks yüzeyin longitudinal insizyonu ve horizontal kapatılması (Heineke-Mikulicz tekniği-modifiye Nesbit prosedürü)
 3. İnsizyon yapılmadan dorsal plikasyon
 4. Penil disassembly tekniği
 5. Penil greftleme prosedürleri

Biz tedavide daha çok penil plikasyon tekniğini uyguluyoruz. Bazı olgularda ise Nesbit işlemi veya tunika albuginea plikasyon operasyonları yapıyoruz. Kullandığımız bu cerrahi teknikler günübirlik operasyonlardır. Hastalar operasyondan yaklaşık 2-4 saat sonra taburcu edilmektedir. Operasyon sonrası dönem sünnetten farklı değildir. İşleme ait dikişler tamamen penis derisi ve penil yapıların altında kaldığından dışardan farkedilmez, bu hastalar sünnet olmuş gibi görünürler. Komplikasyon oranı düşük ve başarı oranı yüksek bir ameliyattır.

Resim 2: Sol lateral kurvatür ve operasyon sırasında suni ereksiyon ile kurvatürün gösterilmesi.

Resim 3: Sağ lateral kurvatür ve operasyon sonrası görünüm, sünnet olmuş bir hastadan farkı yok.

Resim 4: Ventral kurvatür ve operasyon sırasında görünüm, eğriliğin düzeldiği görülmekte.

Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

 1. Operasyondan sonra yara iyileşmesine bağlı fibrozis gelişebilir ve ikinci bir cerrahi müdahale gerekebilir (%3-7).
 2. Eğrilikteki düzelme ve cinsel birleşme beklenen düzeyde olmayabilir (%5-8).
 3. Operasyon alanında ya da idrar yollarında enfeksiyon oluşabilir. Tedavisi antibiyotiklerdir (%0,3-1).
 4. Operasyon sırasında üretra travması gelişebilir ve bu açık onarıma veya karından geçici bir kateter takılmasına ve operasyonun ertelenmesine neden olabilir (%0,3-0,5).
 5. İnsizyon yerinde enfeksiyon gelişebilir. Antibiyotik tedavisi gerekebilir. İyileşmez ise sütürler alınarak açık yara pansumanı yapılabilir (%3,-7).
 6. Ameliyat sonrası kontrol edilemeyen ereksiyona (cinsel sertleşmeler) bağlı nadiren dikişler atabilir ve ameliyat başarısız olabilir (% 3-8).

Penis Eğrilikleri

The following two tabs change content below.
1999 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Doç. Dr. Erdal Türk, 1997-1998 yılları arasında Almanya’nın Bonn-Köln kentlerinde bir yıl dil eğitimi gördü. devamı
Bu yazı yorumlara kapalıdır.
Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

45 – Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, …

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

44 – Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında …

invaginasyon Onam Formu

43 – invaginasyon Onam Formu

invaginasyon Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi …