Blog

blog | izmir | yenidoğan sünneti ve yenidoğan cerrahisi uzmanı | Çocuk hastalıkları hakkında bilgi edinebileceğiniz bloguma hoş geldiniz.

Sünnet komplikasyonları nelerdir?

Oldukça sık yapılan bu cerrahi işlemin komplikasyon oranı % 0,2 ile % 5 arasında değişmektedir.
Yetkisiz kişilerce uygun olmayan sağlık koşullarında yapılan sünnetlerden sonra komplikasyonlar daha çok ortaya çıkabilir. Sünnet komplikasyonları iki başlık altında toplanabilir.

MAJOR KOMPLİKASYONLAR:

 1. Erken dönem komplikasyonları:
  1. Penis nekrozu (gangren)
  2. Amputasyon
  3. Glans penis (penis başı) yaralanmaları
  4. Şiddetli kanama
 2. Geç dönem komplikasyonları:
  1. Meatal stenoz (idrar çıkış deliğinin daralması)
  2. Sekonder fimozis
  3. Cilt köprüleri
  4. Penisde şekil bozukluğu ve eğrilik
  5. Üretrokütanöz fistül
  6. Edinsel hipospadias

MİNOR KOMPLİKASYONLAR:

 1. Kanama
 2. Enfeksiyon
 3. Mea ülseri (idrar çıkış deliğinin kırmızı ve sulu bir hal alması)

 

Şimdi bu komplikasyonlar hakkında kısa kısa bahsedeceğim

 1. Kanama: En sık ortaya çıkan sorundur. Normal veya kan hastalığı olan çocuklarda uygun olmayan tekniklerle yapılan sünnetlerde ya da sünnet sonrası travmayı takiben gözlenir. Normal çocuklarda ikinci bir cerrahi işlem yeterli iken, hematolojik hastalığı olan çocuklarda bazen çok geç kalınabilir. Özellikle yeni doğan bebeklerde pıhtılaşma bozukluğuna bağlı kanama sorunlarının gelişmesini önlemek için ilk hafta içinde sünnet yapılacaksa doğumdan hemen sonra K vitamini enjeksiyonu yapılmalıdır.
 2. Enfeksiyon: Gerekli antisepsi koşullarının sağlanamadığı evde ya da toplu olarak açık alanda yapılan sünnetlerde daha sık görülür. Özellikle toplu sünnetlerde Hepatit B, C ve HIV enfeksiyonu görülebilir.
 3. Şekil bozukluğu: Uygun olmayan teknik ya da işin uzmanı olmayan kişilerin yaptığı sünnetlerde gözlenir ve bu durumda revizyon gerekebilir.

Resim 1: Sünnet sonrası şekil bozukluğu olan iki farklı hasta

4.   Prepisyumla birlikte fazla penis cildi kesilmesi: Ciddi şekil bozukluklarına ve bu deformitelerin düzeltilmesi için majör ameliyatların uygulanmasına neden olabilir.

Resim 2: Sünnet sonrası fazlaca deri kesilmiş ve aynı zaman da striktür gelişmiş bir hasta.

5.     Glans penis (penis başı) yaralanması: Glans penis parsiyel ya da komplet olarak yaralanabilir. Parsiyel kesiler kolay düzeltilebilirken, komplet yaralanmalarda önemli sorunlar yaşanabilir.

6.     Cilt köprüsü: Özellikle yeni doğan sünnetinin en sık karşılaşılan komplikasyonlarından olup, sünnet derisi mukozasının glanstan tam ayrılmaması veya sünnet sırasında glans yaralanması sonucu yaralı glans bölgesinin insizyon hattına birleşerek yapışması nedeniyle gelişir. Zamanla ayrılma söz konusu değildir ve hatta ereksiyon oluştuğunda peniste eğrilik ve ağrıya neden olur. Cerrahi olarak düzeltmek gerekir.

Resim 3: Sünnet sonrası cilt köprüsü gelişen iki farklı hastanın görünümü

7.      İnklüzyon kistleri: Üç sebebi vardır; 1) Sünnette dikiş hattında derinin epidermis katmanının cilt altına doğru kıvrılması sonucu, 2) Smegma denilen kistlerin iyi temizlenememesi sonucu deri altında kalması, 3) Damar bağlamakta kullanılan ipler nedeniyle oluşur.  Takiplerde düzelme yoksa cerrahi uygulanmalıdır.

8.      Kötü nedbe dokusu: Yara uçları dikilmeyip sekonder iyileşmeye bırakıldığı durumlarda, uygun olmayan koşullarda yapılan sünnetlerden sonra ya da koter benzeri aletler kullanılarak yapılan sünnetlerden sonra ortaya çıkmaktadır. 

9.      Nekroz: Koter kullanılması ya da uygun olmayan bandaj teknikleri ile yapılan sünnetlerden sonra yara iyileşmesi gecikebilir ya da deride nekroz olabilir. 

10.    Üretral Fistül: Sünnet sırasında üretranın yaralanması sonucu üretrokütanöz fistül gelişebilir. Cerrahi olarak düzeltilmesi gerekir. 

11.    Sünnet Derisinin Yetersiz Kesilmesi: Bu durumda sünnet ile amaçlanan görünüm sağlanamaz.

Resim 4: Hem cilt hem de mukozanın yetersiz kesilmesine bağlı estetik açıdan kötü görünümlü bir sünnet olgusu.

12.    İdrar retansiyonu: Sünnetten sonra yapılan bandajın çok sıkı olması nedeniyle idrar çıkım güçlüğü yaşanabilir ve bu durum idrar yolu enfeksiyonuna ve böbrek hasarına yol açabilir.

13.    Meatal Stenoz: Frenilum arteri kesilmesi ile veya bezli çocuklarda gelişebilen meatal ülserler sonucunda meatal darlık gelişebilir. Tedavisi öncelikle dilatasyon düzelme olmazsa meatotomi yani cerrahi olarak düzeltme işlemidir.

Resim 5: Solda sünnet sorası ülser ve sağda meatal stenoz sonrası yapılan meatotomi işlemi

14.    Lokal anesteziye bağlı komplikasyonlar: Allerjik reaksiyonlar ile anestezi amaçlı lidocaine/prilocaine içeren ajanların kullanılması durumunda methemoglobinemi gelişebilir.

15.    Sekonder fimozis: Özellikle elektrik akımının kontrol edilemediği koterle yapılan sünnetlerden sonra oluşan fibrozise bağlı gelişir. Tedavisi cerrahidir, yani tekrar sünnet edilerek problem giderilir.

Resim 6: Sünnet sonrası striktür gelişmiş üç farklı hasta, alttaki resimler ise düzeltici operasyon sonrası aynı hastaların görüntüleridir.

16.    Edinsel hipospadias: Penisin ventral yaralanması sonucu gelişebilir, tedavisi cerrahidir.

17.    Psikolojik bozukluklar: Özellikle 3-6 yaş arası ve/veya uygun olmayan koşullarda yapılan sünnetlerden sonra sıklıkla oluşur.

The following two tabs change content below.
1999 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Doç. Dr. Erdal Türk, 1997-1998 yılları arasında Almanya’nın Bonn-Köln kentlerinde bir yıl dil eğitimi gördü. devamı
Bu yazı yorumlara kapalıdır.
Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

45 – Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, …

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

44 – Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında …

invaginasyon Onam Formu

43 – invaginasyon Onam Formu

invaginasyon Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi …