Blog

blog | izmir | yenidoğan sünneti ve yenidoğan cerrahisi uzmanı | Çocuk hastalıkları hakkında bilgi edinebileceğiniz bloguma hoş geldiniz.

Üreteropelvik darlık ve cerrahi tedavisi

Üreteropelvik darlık ve cerrahi tedavisi (UPD)

Üreteropelvik darlık ve cerrahi tedavisi | Üreteropelvik bileşke tıkanıklığı idrarı böbrekteki kısımdan(böbrek pelvisi) idrar tüplerine (üreter) ileten kısımda bir tıkanıklık olmasıdır. Yaklaşık olarak 1250 doğumda 1 görülür, erkeklerde 3-4 kat daha sıktır. Olguların yaklaşık üçte ikisi sol taraftadır. Genellikle hamilelik sırasında daha bebek anne karnındayken oluşur. Bu tıkanıklık renal pelvisden üretere geçişte bir daralma olduğu zaman görülür. Bu idrarın birikmesine ve böbreğin hasarlanmasına neden olur.

Üreteropelvik darlık ve cerrahi tedavisi

Bu durum bazen de böbreğin damarlarından birinin yanlış bir yerden gelerek üreterin üzerinden geçmesi ve üreteri daraltması nedeniyle olur. Daha büyük çocuklarda ve gençlerde bu durum üreteropelvik bölgede bir skar (nedbe) dokusuna bağlı olarak, enfeksiyondan sonra, daha önce geçirilmiş tedaviler veya taş gelişimine bağlı olarak gelişebilir. Çocuklarda en sık tanı alan idrar yolu tıkanıklığı nedenidir. Son yıllarda doğum öncesi yapılan ultrasonografilerin yaygınlaşması ve sıklaşması nedeniyle hamilelik sırasında fark edilmektedir. Bazı çocuklarda doğumdan sonra fark edilebilir. Tıkanıklığın çok şiddetli ve böbreğe zarar verdiği durumlarda yaşamın erken döneminde ameliyat gerekebilir. Çocukların çoğunda izlenmesi gereken daha hafif ve daha geç yaşlara kadar cerrahinin geciktirilebildiği durumlar vardır. Bazı hastalarda ise cerrahi tedavi gerekmez.

Şikayetler

 • Erken dönemde hamilelik takiplerinde fark edilebilir

 • Yan ağrısı

 • Kanlı idrar (hematüri)

 • Karında şişlik veya kitle

 • Böbrek enfeksiyonu

 • Bebeğin yeterli gelişmemesi

 • İdrara yolu enfeksiyonu

 • Kusma

Tanı

Hamilelik sırasında yapılan ultrasonografi bebek doğmadan böbrek sorunlarını gösterir. Doğumdan sonra veya yakınmalarla gelen hastalarda Böbrek fonksiyonlarını gösteren kan biyokimyası (üre, kreatinin, elektrolitler), böbreğin nükleer çalışmaları (sintigrafi), işeme filmleri (voiding sistoüretrografi), gerekli durumlarda bilgisyarlı tomografı ve intravenöz pyelografi (İVP) tetkikleri yapılır.

Tedavi

Üreteropelvik bileşke tıkanıklığında ameliyat idrarın akışını rahatlatmak için yapılmalıdır. Küçül bebeklerde genellikle küçük bir yan karın insizyonu ile ameliyat yapılır. Ameliyatta idrarın alışını engelleyen dar ve kusurlu yapı çıkarılarak sağlıklı dokular birbirine birleştirilir.  Yeni yapılan idrar yolunun iyileşmesini ve idrara akışını sağlamak için bir tüp idrar yoluna yerleştirilir ve ameliyattan 3-4 hafta sonra çıkarılır. Üreteropelvik bileşke darlığında erken tanı ve tedavi böbrek işlevinin korunmasını sağlar. Hastaların çoğunda uzun dönem sonuçları iyidir. Yenidoğan döneminden itibaren böbreği hasarlanan veya geç tanı alan hastalarda ciddi böbrek işlev bozukluğu olabilir. Üreteropelvik darlık ve cerrahi tedavisi

Resim 1: Tek taraflı hidronefrozu olan ve UPD düşünülen hastalarda bizimde izlediğimiz izlem algoritması.

Resim 2: Ultrasonografide belirtilen RPAPD (böbrek ön arka çapı) sonucuna göre operasyona gitme olasılıkları.

Cerrahi Tedavi

 • Hastanın semptomu varsa yani kitle, ağrı, geçirilmiş piyelonefrit ve taş varsa hemen operasyon planlanabilir.

 • Hastanın semptomu yoksa operasyon kararı vermek için en az 2 ultrasonografi ve diüretikli renogram ile ardışık inceleme ve bu incelemedeki değişikliğin değerlendirilmesi güncel protokollerde tercih edilen yöntemdir.

 • Operasyon kararı vermede 4 önemli faktör vardır: Pelvis ön-arka çapı, renal parankim kalınlığı, sintigrafide diferansiyel fonksiyonlar ve idrarın böbrekten atılım zamanı (T ½), >20 dakika ise anlamlıdır.

 • Cerrahi tedavide başarı oranı %90’dan fazladır. Yapılan ameliyatın adı dismembred piyeloplastidir. Üreteropelvik darlık ve cerrahi tedavisi

Resim 3: Piyeloplasti operasyonunda üreterin dar olan kısmı çıkartılır ve uçlar tekra birbirine dikilir.

The following two tabs change content below.
1999 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Doç. Dr. Erdal Türk, 1997-1998 yılları arasında Almanya’nın Bonn-Köln kentlerinde bir yıl dil eğitimi gördü. devamı
Bu yazı yorumlara kapalıdır.
Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

45 – Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, …

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

44 – Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında …

invaginasyon Onam Formu

43 – invaginasyon Onam Formu

invaginasyon Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi …