Sünnet Hakkında Herşey

Sünnet Hakkında Herşey | Nedir | Hangi Yaşta Yapılmalıdır | Niçin sünnet oluyoruz gibi sorularınıza cevaplar...

Sünnet Hakkında Herşey

Sünnet Hakkında Herşey

Sünnet Hakkında Herşey

Sünnet Hakkında Herşey | Sünnet dünyadaki en eski ve en sık uygulanan cerrahi girişimlerden biridir. İlk sünnetin milattan önce 4000 yıllarında Mısır’da yapılmış olduğuna dair kanıtlar olsa da bazı antropologlar sünnetin milattan önce on binli yıllardan beri yapıldığını iddia etmektedir. Sünnetin basit bir cerrahi girişim olduğu asla düşünülmemelidir. Ülkemizde ise toplumun büyük çoğunluğunun müslüman olması nedeniyle erkek nüfusun tamamına yakını sünnet olmaktadır. Bu kadar sık uygulanan bir cerrahi işlem olmasına karşın sünnetin cerrahi yönüne toplumumuzda maalesef yeterince önem verilmemekte, ritüelik yönü daha ön plana çıkartılmaktadır. Bu nedenle sünneti kimin, nerede ve ne zaman yapacağına dair sorular hem olgular hem de uygulayıcılar arasında tartışmalara neden olmaktadır.

Sünnet Hakkında Herşey, izmir, çocuk cerrahisi uzmanı, en iyi cerrah.

Yenidoğan sünneti, çocuk cerrahisi, yenidoğan cerrahisi, yenidoğan cerrahı, en iyi hekim.

Çocuk cerrahı, yenidoğan cerrahı, izmir, sünnet, yenidoğan sünneti, çocuk cerrahisi, çocuk cerrahisi uzmanı, hipospadias.

Çocuklarda Boyun Kist Kitle ve Fistüller, pilonidal sinüs, kıl dönmesi, yenidoğan cerrahisi.

Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

45 – Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, …

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

44 – Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında …

invaginasyon Onam Formu

43 – invaginasyon Onam Formu

invaginasyon Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi …