Etiket: <span>erdal türk</span>

Vezikoüreteral Reflü (VUR) Hastalığı Onam Formu

35 – Vezikoüreteral Reflü (VUR) Hastalığı Onam Formu

Vezikoüreteral Reflü (VUR) Hastalığı Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı. İşlemin tahmini süresi ve başarı oranı. İşlemden beklenen faydalar. Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler. Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri. İşlemin muhtemel komplikasyonları. Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri. İşlem sonrası kullanılacak ilaçlar ve önemli özellikler. Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği...

Devamını oku

intestinal atrezi onam formu

34 – İntestinal Atrezi Onam Formu

İntestinal Atrezi Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı. İşlemin tahmini süresi ve başarı oranı. İşlemden beklenen faydalar. Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler. Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri. İşlemin muhtemel komplikasyonları. Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri. İşlem sonrası kullanılacak ilaçlar ve önemli özellikler. Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği...

Devamını oku

diafragma hernisi onam formu

33 – Diafragma Hernisi Onam Formu

Diafragma Hernisi Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı. İşlemin tahmini süresi ve başarı oranı. İşlemden beklenen faydalar. Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler. Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri. İşlemin muhtemel komplikasyonları. Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri. İşlem sonrası kullanılacak ilaçlar ve önemli özellikler. Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği...

Devamını oku

Tanısal Laparotomi / Laparoskopi

32 – Tanısal Laparotomi / Laparoskopi (Açık Cerrahi / Kapalı Ameliyatla Tanı Koyma İşlemi) Onam Formu

Tanısal Laparotomi / Laparoskopi (Açık Cerrahi / Kapalı Ameliyatla Tanı Koyma İşlemi) Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı. İşlemin tahmini süresi ve başarı oranı. İşlemden beklenen faydalar. Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler. Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri. İşlemin muhtemel komplikasyonları. Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri. İşlem sonrası kullanılacak ilaçlar ve önemli özellikler. Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği...

Devamını oku

üreteropelvik darlık

31 – Üreteropelvik Darlık (UPD, Piyeloplasti) Onam Formu

Üreteropelvik darlık (UPD, Piyeloplasti) onam formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği. hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı. İşlemin tahmini süresi ve başarı oranı. İşlemden beklenen faydalar. Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler. Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri. İşlemin muhtemel komplikasyonları. Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri. İşlem sonrası kullanılacak ilaçlar ve önemli özellikler. Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği...

Devamını oku

hidrosel ve kordon kisti

30 – Hidrosel ve Kordon Kisti Onam Formu

Hidrosel ve Kordon kisti onam formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı. İşlemin tahmini süresi ve başarı oranı. İşlemden beklenen faydalar. Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler. Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri. İşlemin muhtemel komplikasyonları. Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri. İşlem sonrası kullanılacak ilaçlar ve önemli özellikler. Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği...

Devamını oku

İnguinal Herni

29 – İnguinal Herni Onam Formu

inguinal herni onam formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı. İşlemin tahmini süresi ve başarı oranı. İşlemden beklenen faydalar. Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler. Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri. İşlemin muhtemel komplikasyonları. Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri. İşlem sonrası kullanılacak ilaçlar ve önemli özellikler. Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği...

Devamını oku

28 – Laparoskopik Testis Araştırılması (Nonpalpabl Testis) Onam Formu

Laparoskopik Testis Araştırılması (Nonpalpabl Testis) Onam Formu, Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler, Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı, İşlemin tahmini süresi ve başarı oranı, İşlemden beklenen faydalar, Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler, Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri, İşlemin muhtemel komplikasyonları, Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri, İşlem sonrası kullanılacak ilaçlar ve önemli özellikler, Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği...

Devamını oku

27 – İnmemiş Testis Onam Formu

İnmemiş testis onam formu, Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler, Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı, İşlemin tahmini süresi ve başarı oranı, İşlemden beklenen faydalar, Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler, Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri, İşlemin muhtemel komplikasyonları, Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri, İşlem sonrası kullanılacak ilaçlar ve önemli özellikler, Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği...

Devamını oku

26 – Penis Eğrilikleri (Penil kurvatürler) Onam Formu

Penis eğrilikleri (Penil kurvatürler) onam formu, Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler, Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı, İşlemin tahmini süresi ve başarı oranı, İşlemden beklenen faydalar, Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler, Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri, İşlemin muhtemel komplikasyonları, Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri, İşlem sonrası kullanılacak ilaçlar ve önemli özellikler, Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği...

Devamını oku

Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

45 – Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, …

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

44 – Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında …

invaginasyon Onam Formu

43 – invaginasyon Onam Formu

invaginasyon Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi …