Akademik Özgeçmiş

Adı Soyadı: Erdal TÜRK

Doğum Tarihi: 20 Nisan 1974

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y.Lisans

 TIP FAKÜLTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

1992-1999

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 ÇOCUK CERRAHİSİ

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

1999-2005

Doçentlik

ÇOCUK CERRAHİSİ

İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, MedicalPark Hastanesi

7 Eylül 2015

Profesörlük

ÇOCUK CERRAHİSİ

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD

05 Eylül 2021

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

“Ratlarda özofagus replasmanı amacıyla hazırlanan sol kolon greftinde eritropoetin’in iskemi üzerine etkilerinin araştırılması”

Tez Danışmanı: Doç Dr İrfan KARACA

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

22.11.1999-03.06.2005

Uzm. Dr.

Çorum Devlet Hastanesi

31.08.2005-02.01.2006

Uzm. Dr.

Ordu Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

24.01.2006-25.09.2009

Uzm. Dr.

GATA Hastanesi, Ankara sertifika,

 

01.11.2007-26.09.2008

Uzm. Dr.

Denizli Devlet Hastanesi

08.10.2009-05.12.2012

Yrd.Doç. Dr

İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, MedicalPark Hastanesi

10.12.2012-7.09.2015

Doç. Dr

İzmir MedicalPark Hastanesi

7.09.2015-01.05.2018

Doç. Dr

Özel İzmir Etik Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kliniği

01.05.2018-devam ediyor.

Prof. Dr

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD

05.09.2021-Devam ediyor

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Yok

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalısmaları: Yok

Projelerde Yaptığı Görevler: Proje yürütücüsü

İskemi/Reperfüzyon Oluşturulan Sıçan Over Modelinde Hipoterminin Etkileri: Biyokimyasal ve Histolojik Değerlendirme

İdari Görevler: Yok

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Çocuk Üroloji Derneği

Ödüller:

 1. İstanbul Tabip Odası As. Dr. Cengiz Çetin Tez yarışması birincisi. 14.03.2006, İSTANBUL
 2. III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, En iyi Sözlü Sunum Ödülü. 05-07 Nisan 2012, BURSA
 3. İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, “Bilimsel Araştırma Uygulama” dersi kapsamında en iyi çalışma ödülü. 31 Mayıs 2014
 4. Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Sınavı Belgesi (1. Basamak: 17 Eylül 2014, Trabzon. 2. Basamak: 15 Kasım 2014, İstanbul)

Eserler Listesi

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. I.Karaca, E.Turk, R.Ortac, A.Kandirici. Waardenburg syndrome with extended      

aganglionosis: report of three new cases. Journal of Pediatric Surgery. 2009; 44(6); E9-13. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2009.02.057

A2. A.Guven, E.Oztas, E.Turk, M.B.Uysal, O.Akgul, N.Ersoz, A.Korkmaz.  3-           

Aminobenzamide, a poly ADP ribose polymerase inhibitor, attenuates renal

ischemia/referfusion injury. Renal Failure. 2009; 31(5); 393-399. doi:10.1080/08860220902882741

A3. N.Ersoz, A.Guven, T.Caycı, B.Uysal, E.Turk, E.Oztas, E.O.Akgul, A.Korkmaz,

S.Cetıner. Comparison of the efficacy of melatonin and 1400 W on Renal

Ischemia/Reperfusion Injury; a role for inhibiting iNOS. Renal Failure 2009; 31(8): 704–710. doi: 10.1080/08860220903085989

A4. E.Turk, I.Karaca, A.Ö.Karkiner, H.Evciler, R.Ortac, Z.G.Temir, A.B.Ucan, D.Yayla.        

Effect of Intraperitoneal Erythropoietin on the Degree of Mucosal Damage of Left Colon Grafts in Rats. Pediatric Surgery International 2010; 26(6): 633–638. doi: 10.1007/s00383-010-2584-7

A5. E.Turk, Z.G.Temir, A.Ö.Karkiner, A.Memis, O.Topalak, H.Evciler, A.B.Ucan, I.Karaca.

Bilhemia, As an Unusual Complication after Blunt Liver Trauma in Children: A Case Report and Review of Literature. European Journal of Pediatric Surgery. 2010; 20(3): 212–214. doi:10.1055/s-0030-1249697

A6. E.Turk, F.Karaca, Y.Edirne, C.M.Bilen. Reasons for delay in undescended testis: the

results of two pediatric surgery centers. Turkish Archives Pediatrics 2013; 48(1): 44-47. doi: 10.4274/tpa.981Y.

A7. E.Turk, O.R.Fescekoglu, C.Acari, F.Karaca, C.M.Bilen, Y.Edirne, E.Karakaya.

Sliding hernias in female children. Acta Chirurgica Belgica, 2013; 113(4): 281-284.

A8. E.Turk, A.Tan, F.Karaca, Y.Edİrne, I.Karaca. Postoperative obstruction caused by

Meckel’s diverticulitis after appendectomy. Open Journal of Pediatrics, 2013; 3(3): 346-349. doi: 10.4236/ojped.2013.34062

A9. E.Turk, F.Karaca, Y.Edirne. A Clinical and Epidemiological Study on the

Age of Circumcision in Turkey. The Annals of Eurasian Medicine. 2013, 1(2); 27-30. Doi: 10.4328/AEMED15

A10. E.Turk, Y.Edirne, F.Karaca, M.E.Memetoğlu, E.Unal, O.Ermumcu.  A Rare Cause of

Childhood Ileus: Giant Mesenteric Lipoma and a Review of the Literature. The Eurasian Journal of Medicine. 2013; 45(3): 222-225. doi: 10.5152/eajm.2013.44

A11. E.Turk, A.Guven, F.Karaca, Y.Edirne, I.Karaca. Using the parents’ video camera

records for the follow-up of children underwent hypospadias surgery decreases hospital

anxiety of children. Journal of Pediatric Surgery, 2013; 48(11): 2332-2335. doi:  10.1016/j.jpedsurg.2013.04.012

A12. E.Turk, M.E Memetoglu, Y.Edirne, F.Karaca, C.Saday, A.Guven. Inguinal

herniotomy with Mitchell-Banks’ technique is safe in older children. Journal of Pediatric Surgery. 2014 Jul;49(7):1159-1160, doi: 10.1016/j.jpedsurg.2013.09.065.

A13. E.Turk, F.Karaca, Y.Edirne. Determining external genital abnormalities with a pre- circumcision examination in previously undiagnosed male schoolchildren. Urology  Journal 2014; 11(2):1411-1414

A14 E.Turk, N.M.Acimis, F.Karaca, Y.Edirne, A.Tan, C.Kilic. The effect on postoperative pain of pulling the rectus muscle medially during open appendectomy surgery. Minerva Chirurgica 2014 Jun;69(3):141-146.

A 15. E.Turk, F.Karaca, A.Tan, M.U.Yılmaz. Giant Paraovarian Cysts in Children: Two Different Ages and Clinical Pictures. Journal of Clinical and Analytical Medicine. doi: 10.4328/JCAM.1014

A16. I. Karaca, E. Turk, A.B. Ucan, D. Yayla, G. Itirli, D. Ercal. Surgical management of  complete penile duplication accompanied by multiple anomalies. Canadian Urological Association Journal 2014 Oct: 8(9-10): e741-743. dx.doi.org/10.5489/cuaj.2049

A17. E. Turk, R. Soylar, T. Akca, S. Serter, I. Karaca. Venobiliary fistula related to an umbilical venous catheter in a newborn. Pediatr Int. (accepted date: 30 Sept 2014)

A18. E. Turk, I. Karaca, E. Ozcinar, A. Celebiler, H. Aybek, R. Ortac, A. Guven. Effect of   hypothermia on adnexal torsion/detorsion injury in a rat ovary model: biochemical and histopathologic evaluation. J Pediatr Surg. 2015 Aug;50(8):1378-81. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.01.011. Epub 2015 Jan 28.

A19. C. Tavusbay, H. Genç, I. Karaca, K. Atahan, M Hacıyanlı, E. Türk. Successful management without protective colostomy in an adult patient with anorectal mal- formation. Turk J Surg. 2017 Sep 1;33(3):205-208. doi: 10.5152/turkjsurg.2017.3193. eCollection 2017

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. I.Karaca, A.Karkiner, E.Turk, Z.G.Temir, A.B.Ucan, M.Hosgor. Duhamel-Martın
vs Transanal Endorectal Pull-Through In Hırschsprung’s Dısease. 6th Europan Congress of Paediatric Surgery. 25-29 May, 2005, Gdansk, Poland. (SB)

B2. E.Turk, I.Karaca, A.Karkiner, H.Evciler, R.Ortac, Z.G.Temir, A.B.Ucan, D.Yayla, M.Hosgör. The effect of Erythropoietin on ischemia in left colon graft in experimental rat.   7th Europan Congress of Paediatric Surgery. 10-13 May, 2006, Maastricht, Netherlands. (SB 3)

B3. A.Guven, B.Uysal, E.Turk, B.Caliskan, E.Oztas, H.Ozturk, A.Korkmaz. Mercaptoethylguanidine attenuates caustic esophageal injury in rats. 10 th. EUPSA+56 th BAPS, 17-20 of June 2009, GRAZ-AUSTRIA (SB 12)

B4. A.Guven, G.Gundogdu, B.Uysal, E.Turk, E.Oztas, A.Korkmaz, H.Ozturk. Melatonın attenuates intestınal injury in an animal model of necrotizing enterocolitis. 10 th. EUPSA+56 th BAPS, 17-20 of June 2009, GRAZ-AUSTRIA (TP 213)

B5. E.Turk, A.Guven, F.Karaca, Y.Edirne, I.Karaca. Using the parents’ video camera records for the follow-up of children underwent hypospadias surgery decreases hospital anxiety of children. 4th World Congress of Pediatric Surgery (WOFAPS 2013) October 13th - 16th, 2013 in Berlin, Germany (Oral presentation 3+2min).

B6. E.Turk, F.Karaca, Y.Edirne, C.M.Bilen. Reasons for delay in undescended testis: A pilot study in Turkey. 4th World Congress of Pediatric Surgery (WOFAPS 2013) October 13th - 16th, 2013 in Berlin, Germany (Oral presentation 3+2min).

B7. E.Turk, M.E.Memetoglu, Y.Edırne, F.Karaca, C.Saday, A.Guven. Inguinal herniotomy with the Mitchell Banks’ technique is safe in older children. 4th World Congress of Pediatric Surgery (WOFAPS 2013) October 13th - 16th, 2013 in Berlin, Germany (Poster session 2+1min).

B8. E.Turk, O.R.Fescekoglu, C.Acari, F.Karaca, C.M.Bilen, Y.Edirne, E.Karakaya. Sliding hernias in female children. 4th World Congress of Pediatric Surgery (WOFAPS 2013) October 13th - 16th, 2013 in Berlin, Germany (Poster).

B9. E.Turk, N.M.Acimis, F.Karaca, Y.Edirne, A.Tan, C.Kilic.  The effect on postoperative pain of pulling the rectus muscle medially during open appendectomy surgery. 4th World Congress of Pediatric Surgery (WOFAPS 2013) October 13th - 16th, 2013 in Berlin, Germany (Poster)

C1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar

C2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler

C2.1 F. Türk, G.Yuncu, E.Türk. Konjenital Göğüs Deformitelerinde Tarihsel Süreç. Ed:  Orhan Yücel, Onur Genç: Torasik Konjenital Anomaliler ve Cerrahisi.  Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara. 2011; Sayfa: 52-59. DOI: 10.4328/JCAM. 291.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Z.G.Temir, A.Ö.Karkıner, E.Türk, A.Memiş, Ö.Topalak, H.Evciler, A.B.Uçan, M.Hoşgör, İ.Karaca. Nadir Bir Hiperbilirubinemi Nedeni: Bilhemia. Çocuk Cerrahi Dergisi. 19: 88-91, 2005.

D2. İ.Karaca, A.Karkıner, E.Türk, G.Temir, B.Uçan, E.Uçuk, M.Hoşgör. Hirschsprung hastalığında Duhamel-Martin ve transanal endorektal pullthrough ameliyatlarının sonuçlarının karşılaştırılması. Çocuk Cerrahi Dergisi. 21(1): 20-24, 2007.

D3. İ.Karaca,  E.Türk, B.Uçan, A.Karkıner, Z.G.Temir, A.Kandırıcı, M.Hoşgör. Hirschsprung hastalığı düşünülen Yenidoğan ve infantlarda kontrast enema öncesi dekompresyon: yanıltıcı mıdır? Çocuk Cerrahi Dergisi. 21(1): 25-29, 2007.

D4. E.Türk, İ.Karaca, A.Karkıner, H.Evciler, R.Ortaç, Z.G. Temir, A.B.Uçan.  D.Yayla. Ratlarda, Sol Kolon Greftinde Eritropoetin’in İskemi Üzerine Koruyucu Etkileri. Gülhane Tıp Dergisi. 2008; 50(4): 233-37.

D5. İ.Karaca, E.Türk, H.Evciler, R.Ortaç, A.Karkıner, Z.G.Temir, E.Uçuk. Waardenburg sendromu ve Hirschsprung Hastalığı birlikteliği: 10 yıllık deneyim.  Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2009; 3(1):18-23.

D6. A.Güven, S. Demirbağ, E.Türk, B.Çalışkan, C.Atabek, İ.Sürer, H.Öztürk. Çocuklarda Doğumsal Baş Boyun Kitleleri: 10 Yıllık Deneyimimiz. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2009; 3(2): 21-27.

D7.E.Türk, B.Tander. Acute abdomen caused by strangulated right paraduodenal hernia in a child: case report. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2010;19(4):343-346

D8. E.Türk, N.Dölek. Ascaris lumbricoides’in neden olduğu barsak tıkanıklığı: Nadir bir vaka. Gülhane Tıp Dergisi. 2010; 52(3): 225-228.

D9. E.Türk. Sünnet Yaz Aylarında Çocuk Cerrahları İçin Kabus mu olmalı? Devlet Hastanesinde Çalışan Bir Çocuk Cerrahının Konu Hakkındaki Görüş Ve Uygulamaları. Çocuk Cerrahi Dergisi. 2010; 24(2): 82-88.

D10. E.Türk, H.Duman, Y.Baş, N.Dölek. Çocuklarda Kistik Abdominal Lenfanjiomalar: İki  Olgu Sunumu. Journal of Experimental and Clinical Medicine 2011; 28(2) 79-82.

D11. E.Türk, C.M.Bilen, F.Karaca, Y.Edirne. Türkiye’de periferik bölgelerde inmemiş testis için operasyon yaşı. Türk Üroloji Dergisi. 2011, 37(3), 242-245.

D 12. F.Karaca, E.Türk, Y.Edirne, A.Tan. Nadir Bir Çocukluk Çağı Skrotal Kitle Nedeni,  Epididim Kisti: Olgu Sunumu. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2012;  2(2):111-113

D13. İ.Karaca E.Türk, T.Meşe, B.Demirağ, Ş.Faytoncu. İnfantil hemanjiomda birinci basamak tedavisi olarak propranolol kullanımı: Olgu Sunumu. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi. 2014; 4(1):65-68, doi: 10.5222/buchd.2014.065 

D14. E.Türk, İ.Karaca, E.Şahin, U.M.Yıldırım, R.Ortaç. Farklı bir klinik tabloyla başvuran, sigmoid ve inen kolon yerleşimli mezenterik kist: Olgu Sunumu. İzm Üniv Tıp Derg 2014; 1:44-47.

D15. E.Türk, İ.Karaca. Prepubertal labial füzyonda tedavi yöntemleri. İzm Üniv Tıp Derg  2014; 3:333-37

D16. Erdal Türk, İrfan Karaca, Ragıp Ortaç. Giant pilomatrixoma of the arm: An unusual  presentation in a child. J. Exp. Clin. Med., 2016; 33(1): 41-43 doi: 10.5835/jecm.omu.33.01.012

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

E1.İ.Karaca, A.B.Uçan, D.Süzek, A.Özdamar, A.Süzen, K.Topçu, E.Türk, M.Hoşgör. Çocuklarda Karaciğer Kist Hidatik Hastalığında Perkütan Drenajın Albendazol İle Kombinasyonu. XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 7-11 Ekim 2001, Antalya, Türkiye. (SB67).

E2. M.Hoşgör, İ.Karaca, B.Uçan, G.Diniz, R.Ortaç, S.Aktaş, O.Fesçekoğlu, A.Süzen, E.Türk, M.Utku. Çocukluk Çağı Kasık Bölgesi Patolojilerinde Tip III Kollajen Dağılımı. XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 7-11 Ekim 2001, Antalya, Türkiye. (SB52).

E3. K.Topçu, M.Hoşgör, İ.Karaca, B.Uçan, Z.G.Temir, H.Evciler, E.Türk, A.Kemer, Ş.Kurtuluş. Hipospadias cerrahisinde farklı yöntemlerin sonuçlarının tek ve objektif skorlama sistemi ile değerlendirilmesi. XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 15-19 Ekim 2002, Mersin, Türkiye. (TP8).

E4. İ.Karaca, B.Uçan, G.Temir, D.Süzek, E.Türk, A.Kemer, M.K.Keskin, M.Hoşgör. Karaciğer metastazında masif intraabdominal hemorajiyle seyreden bir nöroblastom olgusu. XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 15-19 Ekim 2002, Mersin, Türkiye. (P44).

E5. E.Türk, A.Karkıner, G.Temir, A.B.Uçan, E.Uçuk, M.Hoşgör, İ.Karaca. Çok uzun segment Hirschsprung hastalığında uygun olmayan operasyonlar önlenebilir mi? Ne yapılmalı? XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa, Türkiye. (SB37).

E6. A.Karkıner, İ.Karaca, M.Hoşgör, Z.G.Temir, A.B..Uçan, E.Türk, E.Uçuk. Çocukluk çağı künt toraks travmaları. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa, Türkiye. (P8).

E7. Z.G.Temir, A.Karkıner, E.Türk, A.Memiş, Ö.Topalak, A.B.Uçan, M.Hoşgör, İ.Karaca. Posttravmatik Bilhemia olgusunda nonoperatif tedavi. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-11 Eylül 2004, Bursa, Türkiye. (P82).

E8. İ.Karaca, E.Türk, A.B.Uçan, A.Karkıner, Z.G.Temir, A.Kandırıcı, M.Hoşgör. Hirschsprung Hastalığı (HH) düşünülen yenidoğanlarda (yd) kontrast enema öncesi dekompresyon yanıltıcı mıdır? XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 21-24 Eylül 2005, Gaziantep, Türkiye. (SB43).

E9. İ.Karaca, A.Karkıner, E.Türk, Z.G.Temir, A.B.Uçan, E.Uçuk, M.Hoşgör. Hirschsprung Hastalığında (HH) Duhamel-Martın ve transanal endorektal pullthrough (TEPT) sonuçlarının karşılaştırılması. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 21-24 Eylül 2005, Gaziantep, Türkiye. (SB39)

E10. İ.Karaca, A.Karkıner, E.Türk, A.B.Uçan, Z.G.Temir, E.Uçuk, R.Ortaç, M.Hoşgör. Ziegler operasyonu uygulanan, ailesel geçişli Waardenburg-Shah sendromlu bir hastada manometrik değerlendirme. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 21-24 Eylül 2005, Gaziantep, Türkiye. (P4)

E11. Z.G.Temir, A.Karkıner, A.Kemer, A.B. Uçan, E.Türk, G.Diniz, S.Aktaş, M.Hoşgör, İ.Karaca. Nadir bir karın ağrısı nedeni: Müllerian kanal anomalisi. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 21-24 Eylül 2005, Gaziantep, Türkiye. (P43).

E12. E.Türk, İ.Karaca, A.Karkıner, R.Ortaç, Z.G.Temir, A.B.Uçan, D.Yayla, M.Hoşgör. Ratlarda hazırlanan sol kolon greftinde eritropoetinin iskemi üzerine etkilerinin araştırılması. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 4-8 Kasım 2006, Adana, Türkiye. (TP5).

E13. İ.Karaca, E.Türk, A.Karkıner, R.Ortaç, G.Temir, A.B.Uçan, E.Uçuk. Waardenburg Sendromu ile Beraber Total İntestinal Aganglionosis: 3 Olgu Sunumu ve Literatür Taraması. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 4-8 Kasım 2006, Adana, Türkiye. (P 3).

E14. A.Güven, B.Uysal, E.Türk, B.Çalışkan, E.Öztaş, H.Öztürk, A.Korkmaz. Merkaptoetilguanidinin Sıçanlarda Kostik Özofagus Hasarını Önlemesindeki Etkisi. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya, Türkiye. (SB4).

E15. E.Türk. Sünnet Yaz Aylarında Çocuk Cerrahları İçin Kabus mu olmalı? Sessiz Bir Perifer Cerrahının Konu Hakkındaki Görüş Ve Uygulamaları. TÇCD & EPSA & PEDURO & ÇCHD & Ortak Kongresi, 16 - 19 Mayıs 2011, İstanbul, Türkiye. (SBÜ 9).

E16. E.Türk, C.M.Bilen, F.Karaca, Y.Edirne. İnmemiş Testis’de Operasyon Yaşı Azalırken Ülkemiz Periferinde Durum Ne? TÇCD & EPSA & PEDURO & ÇCHD & Ortak Kongresi, 16 - 19 Mayıs 2011, İstanbul, Türkiye (SBÜ 44).  

E17. E.Türk, O.R. Fescekoğlu, F.Karaca, C.M.Bilen, Y.Edirne, E.Karakaya. Kız Fıtıkları 1 Yaş Öncesi Ve Sonrası Olarak Ayrılmalı Mı? TÇCD & EPSA & PEDURO & ÇCHD & Ortak Kongresi, 16 - 19 Mayıs 2011, İstanbul, Türkiye (P 148).

E18. E.Türk, F.Karaca, A.Tan, H.Duman, M.U.Yılmaz. Çocuklarda Dev Tubaovariyan Kistler: İki Farklı Yaş, İki Farklı Klinik TÇCD & EPSA & PEDURO & ÇCHD & Ortak Kongresi, 16 - 19 Mayıs 2011, İstanbul, Türkiye (P 155)

E19. E.Türk, F.Karaca, Y.Edirne, C.M.Bilen. Türkiye’de İnmemiş Testis Operasyon Yaşının Geç Kalma Nedenleri. III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 05-07 Nisan 2012, Bursa, Türkiye (SS)

E20. E.Türk, F.Karaca, Y.Edirne. Çocukluk Çağında Sünnetin Ek Bir Yararı. III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 05-07 Nisan 2012, Bursa, Türkiye (SS)

E21. E.Türk, F.Karaca, Y.Edirne. Hipospadias Cerrahisi Sonrası Hastaların Video Kamera İle Değerlendirilmesi. III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 05-07 Nisan 2012, Bursa, Türkiye (P)

E22. E.Türk, Fahri Karaca, Yeşim Edirne. Türkiye’de Sünnet Yaşı Üzerine Epidemiyolojik Bir Çalışma. III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 05-07 Nisan 2012, Bursa, Türkiye (P)

E23. Erdal Türk, M.E.Memetoğlu, Y.Edirne, F.Karaca, C.Saday, A.Güven. Çocuklarda Mitchell Banks tekniği ile indirekt inguinal herni onarımı-15 yıllık deneyim. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi. 17-20 Ekim 2012, Ankara, Türkiye (TP16)

E24. E.Türk, A.Tan, F.Karaca, Y.Edirne. Appendektomi Sonrası Meckel Divertikülitine Bağlı İntestinal Obstruksiyon.  XXX. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi. 17-20 Ekim 2012, Ankara, Türkiye (TP40)

E25. E.Türk, N.M.Acımış, F.Karaca, Y.Edirne, A.Tan. Açık appendektomi ameliyatlarında rektus kasının mediale çekilmesinin operasyon sonrası ağrı üzerine etkisi.  XXX. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi. 17-20 Ekim 2012, Ankara, Türkiye (TP41)                                                         

E26. E.Türk, Y.Edirne, F.Karaca, M.E.Memetoğlu, E.Ünal, Ö.Ermumcu. Çocukluk Çağı İleus’unun Nadir Bir Nedeni: Dev Mezenterik Lipom.  XXX. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi. 17-20 Ekim 2012, Ankara, Türkiye (P42)

E27. İ.Karaca, E.Türk, A.B.Uçan, D.Yayla. Multiple anomalilerin eşlik ettiği komplet penil duplikasyon olgusunun cerrahi yönetimi. IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 23-26 Mayıs 2013, Konya, Türkiye (P27).

E28. E.Türk. Üç farklı teknikle sünnet. Temalı video sunumu (3+2 dk-Özetsiz). XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2013, Eskişehir, Türkiye

E29. E.Türk, İ.Karaca, A.Güven. Erkek çocuklarında sünnetin işeme bozukluklarının düzelmesi üzerine etkisi. V. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 16-19 Nisan 2014, Kemer/Antalya, Türkiye (P)

E30. İ.Karaca, E. Türk, B.Malbora, R.Ortaç, E.Şahin. Nadir bir kasıkta kitle nedeni: Ekstrarenal Wilms’ tümörü. V. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 16-19 Nisan 2014, Kemer/Antalya, Türkiye (P)

E31. E. Türk, İ. Karaca, E. Özçinar, A. Çelebiler, H. Aybek, R. Ortaç, A. Güven. İskemi/Reperfüzyon Oluşturulan Sıçan Over Modelinde Hipoterminin Etkileri: Biyokimyasal ve Histolojik Değerlendirme. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 17 - 20 Eylül 2014, Trabzon, Türkiye (Sözlü Sunum)

E32. İ. Karaca, E. Türk, E. Eroğlu, R. Kebudi, S. Kuruoğlu, R. Ortac, SNC Büyükünal. Bir Çocukta Ekstrarenal Wilms’ tümörü ile Ganglionöroblastom birlikteliği ve literatür taraması. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 17 - 20 Eylül 2014, Trabzon, Türkiye (Sözlü Sunum)

E33. E.Türk, R. Soylar, Tülay Akça, S. Serter. İ.Karaca. Farklı bir klinik tabloyla başvuran, sigmoid ve inen kolon yerleşimli mezenterik kist: Olgu Sunumu. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 17 - 20 Eylül 2014, Trabzon, Türkiye (P)

E34. E.Türk, İ.Karaca, A. Özkul, F. Gökaslan, A. Yurtseven, A.Güven. Tedaviye dirençli ve tekrarlayan labial füzyonlu hastalarda manuel seperasyon sonrası, profilaktik topikal östrojen ve betametazon kullanımının karşılaştırılması. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 17 - 20 Eylül 2014, Trabzon, Türkiye (P)

E35. E. Türk, İ.Karaca, E. Şahin, UM Yıldırım, R Ortaç. Tip IIIA Jejunal Atrezili bir Yenidoğan’da Umblikal Venöz Katetere Bağlı Nadir Bir Komplikasyon: Venobilier Fistül. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 17 - 20 Eylül 2014, Trabzon, Türkiye (P)

E36. Hazan F, Itırlı GA, Zengin Ö, E. Türk, Soylar R, E. Şahin, İ.Karaca. Stromme Sendromu Olan Yeni Bir Olgu ve Tüm Hastaların Klinik Değerlendirilmesi. XI. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 24-27 Eylül 2014, İstanbul, Türkiye (P)

E37. Z Dökümcü, K Polatdemir, MO Öztan, E Türk, Ü Çeltik, G Sözmez, A Sayan, E Divarcı, T Özdemir, A Oral, O Ergün, İ Karaca, G Köylüoğlu, G Özok, A Çelik. Palpe edilemeyen testislere yaklaşım: Çok merkezli retrospektif analiz. XXXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 25 - 28 Ekim 2017, Edirne, Türkiye (SS)

E38. E Türk. Türkiye’de Sünnet. Serbest Konuşma (15 Dakika konuşma). I. Sünnet Çalıştayı. 17-18 Kasım 2018, Antalya

E39. E.Türk. Nasıl Yapıyorum, 3 farklı sünnet tekniği 5+5 dakikalık video sunumu. I. Sünnet Çalıştayı. 17-18 Kasım 2018, Antalya

E40. E. Türk. Sünnet Lokal Anestezi İle Klinikte Yapılmalıdır (15 Dakika konuşma). II. Sünnet Çalıştayı. İstanbul Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi. İstanbul. 20 Nisan 2019

G. Diğer yayınlar:

(Yukarıdaki maddelerde yer alan baslıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

KATILDIĞI KURS VE WORKSHOP’LAR:

 1. Neonatal Resüsitasyon Kursu. 26-28 Eylül 2001, İzmir.
 2. Transanal Endorektal Pull-Through Workshop. 4-5 Mart 2002,  İzmir.
 3. Pediatrik Mekanik Ventilatör Kursu. 05-09 Mayıs. 2004, Kuşadası, İzmir.
 4. Vezikoüreteral Reflü Kursu. 25.10.2004, İzmir.
 5. XII. Deney Hayvanları Kursu. 12-14 Ocak. 2005, Ege Ünv Tıp Fak, İzmir.
 6. Radyoloji Kursu. Türk Tabipler Birliği, Ordu Tabip Odası. 14 Nisan 2007, Ordu.
 7. Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Akılcı Tedavi konulu Workshop. 24.11.2008, Ordu.
 8. Hipospadias Kursu. 8 Nisan 2010 İzmir
 9. Temel Endoskopi ve Laparoskopi Kursu. 8-9 Mayıs 2010, Ankara   
 10. Ürodinami Kursu, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Ürolojisi AD, 2011      

KATILDIĞI ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE, SEMPOZYUMLARIN LİSTESİ VE KATILIM BELGELERİ

 1. XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 15-19 Ekim 2002, Mersin.
 2. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 8-10 Ekim 2003, Şanlıurfa.
 3. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 21-24 Eylül 2005, Gaziantep.
 4. 7th Europan Congress of Paediatric Surgery. 10-13 May, 2006, Maastricht, Netherlands.
 5. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 4-8 Kasım 2006, Adana.
 6. Çocuk Cerrahisinde Deney Hayvan Modelleri Sempozyomu. 10-11 Ekim 2008, Kırıkkale.
 7. 10 th. EUPSA+56 th BAPS, 17-20 of June 2009, GRAZ-AUSTRIA
 8. Çocuklarda enteral ve parenteral beslenme sempozyumu. 30 Eylül 2009, Malatya
 9. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. Malatya. 30 Eylül 2009
 10. Çocuk Üroloji Kongresi. 8-9 Mayıs 2010, İzmir
 11. TÇCD & EPSA & PEDURO & ÇCHD Ortak Kongresi, 16 - 19 Mayıs 2011, İstanbul
 12. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 05-07 Nisan 2012, Bursa
 13. 30. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi. 17-20 Ekim 2012, Ankara
 14. Hypos'012 III. Uluslararası Hipospadias Çalıştayı 6-7 Aralık 2012, İstanbul.
 15. 4. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 23-26 Mayıs 2013, Konya
 16. 4th World Congress of Pediatric Surgery (WOFAPS 2013) October 13th - 16th, 2013 in Berlin, Germany
 17. 31. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2013, Eskişehir
 18. V. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 16-19 Nisan 2014, Kemer/Antalya
 19. Pediatrik Üroloji’de Robotik Cerrahi’nin Yeri Sempozyumu. 9 Haziran 2014, Manisa
 20.  XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 17 - 20 Eylül 2014, Trabzon, Türkiye
 21.  XXXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 25 - 28 Ekim 2017, Edirne, Türkiye (Poster Yürüyüşü).
 22.  I. Sünnet Çalıştayı. 17-18 Kasım 2018, Antalya
 23.  XXXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 24-27 Ekim 2018, İzmir, Türkiye
 24.  Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi. 28 Şubat - 2 Mart 2019, İzmir
 25. II. Sünnet Çalıştayı. İstanbul Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi. İstanbul. 20 Nisan 2019
 26. A’dan Z’ye İdrar Kaçırma Sempozyumu. SBÜ İzmir, Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 13 Haziran 2019, İzmir

Kongrelerde Aldığı Görevler:

 1. Oturum Başkanlığı: Eskişehir
 2. Oturum Başkanlığı: I. Sünnet Çalıştayı. 17-18 Kasım 2018, Antalya
 3. Oturum Başkanlığı: Sünnet Yöntemleri. II. Sünnet Çalıştayı. İstanbul Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi. İstanbul. 20 Nisan 2019