Hastalıklar

çocuk hastalıkları

A. Genel Çocuk Cerrahisi Hastalıkları

 1. Dil bağı (Frenulum linguale)
 2. Tortikollis
 3. Tiroglossal kist
 4. Brankiyal kist
 5. Dermoid ve epidermoid kist
 6. Lenfadenopatiler
 7. Hemanjiom
 8. Kistik lenfanjiom
 9. Korozif madde içimleri
 10. Özofagusta ve sindirim sisteminde yabancı cisimler
 11. Trakea ve solunum sisteminde yabancı cisimler
 12. Göbek fıtığı
 13. Çocuklarda Epigastrik Herni
 14. Bebeklerde Göbek Sorunları; göbekte kanama, granülom, polip, omfalit.
 15. Urakus anomalileri (fistül, sinüs, kist)
 16. Çocuklarda kabızlık
 17. Çocuklarda anal fissür
 18. Çocuklarda perianal apse ve fistül
 19. Çocuklarda rektal Polip
 20. Çocuklarda karın ağrısı
 21. Çocuklarda Apandisit
 22. Laparoskopik apendektomi
 23. İnvaginasyon
 24. Meckel Divertikülü
 25. Çocuklarda Malrotasyon ve Volvulus
 26. Nekrotizan enterokolit
 27. İnce barsak atrezileri
 28. Diafragma hernisi
 29. Akalazya
 30. Gastroşizis ve Omfolosel
 31. Gastroözofageal reflü hastalığı
 32. Hirschsprung hastalığı
 33. Anorektal malformasyonlar
 34. Bilier atrezi
 35. Çocuklarda safra kesesi hastalıkları ve laparoskopik kolesistektomi
 36. Mezenter ve omental kistler
 37. Karaciğer kistleri
 38. Akciğer Kisthidatiği
 39. Çocuklarda tırnak batması ve cerrahisi
 40. Çocuklarda meme hastalıkları ve cerrahisi
 41. Çocuklarda Pilonidal sinüs ve cerrahisi
 42. Çocuklarda yanık ve tedavisi
 43. Göğüs Duvarı Deformiteleri (Pektus ekskavatum, pektus karinatum)
 44. Çocukluk çağı tümörleri
  • Böbrek tümörleri (Wilms’ tümörü)
  • Karaciğer tümörleri (Hepatoblastom ve hepatosellüler karsinom)
  • Mediastinal tümörler ve göğüs duvarı tümörleri
  • Nöroblastom
  • Yumuşak doku tümörleri (Rabdomyosarkom)
  • Teratomlar
  • Böbreküstü (sürrenal) tümörler (Feokromasitoma)
  • Non-Hodgkin Lenfoma (NHL)
 45. Çocuklarda Rektal Prolapsus

B. Çocuklarda genital sistem ve ürolojik hastalıklar

 1. Fimozis (Bitik)
 2. Sünnet Hakkında Herşey
 3. Balanit ve postit
 4. Kasık fıtığı
 5. Kız Çocuklarında Kasık Fıtığı
 6. Hidrosel ve Kordon kisti
 7. İnmemiş testis
 8. Reraktil testis (Utangaç veya yoyo testis) ve asendan testis
 9. Testis torsiyonu
 10. Testis tümörleri
 11. Hipospadias
 12. Mikropenis
 13. Gömülü penis
 14. Penis eğrilikleri
 15. Varikosel
 16. Labial füzyon (vaginal yapışıklık)
 17. Enüresis noktürna ve diürna
 18. Meatotomi-Meatal stenoz
 19. Over kistleri
 20. Over torsiyonu
 21. Çocuklarda Over tümörleri
 22. Antenatal Hidronefroz ve nedenleri
 23. Posterior Üretral valv (PUV)
 24. Üreterovezikal darlık (UVD)
 25. Vezikoüreteral reflü (VUR)
 26. Primer Megaüreter
 27. Ureteropelvik darlık ve cerrahi tedavisi (UPD)
 28. Multikistik displastik böbrek (MKDB)
 29. Çocuklarda üriner sistem taşları
Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

45 – Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, …

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

44 – Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında …

invaginasyon Onam Formu

43 – invaginasyon Onam Formu

invaginasyon Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi …