Blog

blog | izmir | yenidoğan sünneti ve yenidoğan cerrahisi uzmanı | Çocuk hastalıkları hakkında bilgi edinebileceğiniz bloguma hoş geldiniz.

sünnet nedir

Sünnet Nedir?

Sünnet Nedir | Çocuklarda en sık olarak uygulanan cerrahi işlem olan sünnet, penis başını örten ve sünnet derisi olarak bilinen. "Prepisyum"un uygun bir uzunlukta cerrahi yöntemlerle kesilerek çıkarılmasıdır. Dünya erkek nüfusunun yaklaşık 1/6’sının sünnetli olduğu bildirilmektedir.

Sünnet Nedir?

Sünnet dünyadaki en eski ve en sık uygulanan cerrahi girişimlerden biridir. İlk sünnetin milattan önce 4000 yıllarında Mısır’da yapılmış olduğuna dair kanıtlar olsa da. Bazı antropologlar sünnetin milattan önce on binli yıllardan beri yapıldığını iddia etmektedir. Sünnetin basit bir cerrahi girişim olduğu asla düşünülmemelidir. Ülkemizde ise toplumun büyük çoğunluğunun müslüman olması nedeniyle erkek nüfusun tamamına yakını sünnet olmaktadır. Bu kadar sık uygulanan bir cerrahi işlem olmasına karşın sünnetin cerrahi yönüne. Toplumumuzda maalesef yeterince önem verilmemekte, ritüelik yönü daha ön plana çıkartılmaktadır. Bu nedenle sünneti kimin, nerede ve ne zaman yapacağına dair sorular hem olgular hem de uygulayıcılar arasında tartışmalara neden olmaktadır.

Bir arkadaş ortamında sohbet ederken Çocuk cerrahı olduğumuzu öğrendiklerinde insanların bize doğrudan sünnetle ilgili sorular sorduğunu çoğu zaman görüyoruz. Bu durumdan ilk başlarda oldukça rahatsız oluyordum ancak yıllar içerisinde, sünnetin aslında hiç de küçümsenmeyecek, önemli bir ameliyat olduğunu kavradım. Çocuk cerrahisinin en sık uyguladığı ameliyat grubunun sünnet olması nedeniyle bu tartışmanın merkezinde yer alan biz çocuk cerrahları. Gelişmekte olan teknolojinin olanaklarından da faydalanarak toplumu bilgilendirmek ve geleceğimiz olan çocuklarımızı. Daha sağlıklı, hijyenik ve komplikasyonsuz bir şekilde sünnet sorunundan kurtarmayı görev edinmişlerdir.

Resim 1: Sünnet edilmek üzere ameliyathaneye alınan bir bebeğimiz.

Resim 2: Lokal anestezi altında sünnet yapılırken. Cerrahi ekip işidir.

Ülkemizde sünnet dini ve sosyal bir istek olup tüm erkek çocuklarında yukarıda da belirttiğim gibi yaygın olarak uygulanmaktadır. Aile için sünnet töreni yapılması zevkli ve gururlu bir olay, manevi bir mutluluk olarak kabul edilmektedir. Çocuk açısından ise sünnet, arkadaşları arasında statü kazanmak açısından önemli bir olaydır. Bir cerrahi işlem olarak ise sünnet, mutlaka hekimler tarafından ve aynen bir cerrahi işlemde uygulanan ilke ve kurallara. Titizlikle uyularak yapılması gereken çok önemli bir cerrahi müdahaledir.

sünnet nedir, izmir, çocuk cerrahisi uzmanı, en iyi cerrah, yenidoğan sünneti. çocuk cerrahisi, yenidoğan cerrahisi, yenidoğan cerrahı, en iyi hekim, çocuk cerrahı, yenidoğan cerrahı.

The following two tabs change content below.
1999 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Doç. Dr. Erdal Türk, 1997-1998 yılları arasında Almanya’nın Bonn-Köln kentlerinde bir yıl dil eğitimi gördü. devamı
Bu yazı yorumlara kapalıdır.
Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

45 – Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, …

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

44 – Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında …

invaginasyon Onam Formu

43 – invaginasyon Onam Formu

invaginasyon Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi …