Çocuk Cerrahisi Uğraşı Alanları Nelerdir?

Çocuk Cerrahisi tarafından cerrahi tedavisi yapılan başlıca sorunlar ve uğraşı alanları şunlardır:

Çocuk Cerrahisi Uğraşı Alanları | Anne karnında tanımlanan anormallikler (Solunum sistemi, böbrekler ve mesane ile ilgili sorunlar, diyafragma hernisi, karın duvarı anormallikleri, yemek borusu/bağırsak atrezileri bazı doğumsal tümörler…)

1. Yenidoğan ve bebeklik dönemi sorunları:

 • Yenidoğan döneminde (0-28 gün) saptanan doğumsal anormallikler
 • Solunum sistemi ve akciğer anomalileri
 • Yemek borusu anomalileri
 • Mide ve bağırsak sistemi anomalileri
 • Karaciğer ve safra yolları anomalileri
 • Böbrekler, idrar yolları ve mesane anomalileri
 • Karın duvarı oluşum anomalileri
 • Doğumsal tümörler

2. Bebeklik döneminde (2-24 ay) saptanan sorunlar:

 • Doğumsal anomaliler (solunum sistemi, mide-bağırsak sistemi, üreme ve idrar yolları)
 • Bağırsak kanamaları
  • İnvajinasyon (bağırsakların içiçe geçmesi- düğümlenmesi)
  • Meckel divertikülü
 • Pilor stenozu (mide çıkımı) darlığı
 • Safra yolu tıkanıklıkları

3. Her yaşta sık rastlanan sorunlar:

a - Cerrahi sorunlar

 • Kasık fıtığı (inguinal herni)
 • Hidrosel
 • İnmemiş testis (kriptorşidizm)
 • Göbek fıtığı (umblikal herni)
 • Apandisit
 • Bağırsak tıkanıklıkları
 • Solunum ya da mide-bağırsak sistemine kaçan yabancı cisimler

b-  Cerrahi olmayan sorunlar

 • Kabızlık, makatta yırtık (anal fissür)
 • Yineleyen idrar yolu enfeksiyonları
 • Dışkı ve idrar kaçırma sorunları (enkoprezis, enürezis)
 • Yineleyen karın ağrıları
 • Kusma

4. Özellikli sorunlar

a- Yemek borusu ile ilgili sorunlar

 • Mide reflüsü (gastro-özofageal reflü)
 • Yemek borusu yanıkları ve darlıkları (koroziv özofajit)
 • Yutma güçlükleri (özofageal web, akalzya)

b- Mide-bağırsak sistemi ile ilgili sorunlar

 • Mide çıkışı darlıkları (infantil hipertrofik pilor stenozu)
 • İnce ve kalın bağırsak tıkanıklıkları (intestinal obstrüksiyon)
  • Hirschsprung hastalığı (konjenital agangliyonik megakolon)
  • Anüs yokluğu (anal atrezi)

c- Karaciğer ve safra yolları ile ilgili sorunlar

 • Karaciğer kistleri (basit kistler, kisthidatik)
 • Doğumsal safra yolları anormallikleri (koledok kisti)
 • Pankreas anormallikleri
 • Safra kesesi taşı (Kolelityazis)

d- Böbrek ve idrar yolları ile ilgili sorunlar

 • Böbrek çıkımı darlığı (üretero-pelvik darlık, UPD)
 • Böbrek reflüsü (veziko-üreteral reflü, VUR)
 • İdrar yollarında darlık (Üreterovezikal darlık (UVD), posterior üretral valv (PUV))
 • Taş hastalığı (Ürolityazis, Nefrolityazis)
 • İdrar deliğinin normal yerinde olmaması (peygamber sünnetli olmak, hipospadyas, epispadyas)
 • Mesane ön yüzünün olmaması (Ekstrofi vezika)
 • Cinsel farklılaşma bozuklukları (çift cinsiyetli olma, ambigus genitale)

e- Kız çocuklarına özgü sorunlar

 • Yumurtalık kistleri, yumurtalık dönmesi (over kistleri, over torsiyonu)
 • Rahim ya da vajenin olmaması ya da tıkalı olması
 • Kızlık zarının kapalı olması (imperfore himen)
 • Dış genital organlarda yapışıklık (labial sineşi, labial füzyon)

f- Çocukluk çağı tümörleri

 • Böbrek ve böbreküstü bezi tümörleri (Wilm’s tümörü, Nöroblastom)
 • Karaciğer tümörleri (Hepatoblastom, hepatosellüler karsinom)
 • Lenf bezi tümörleri (Lösemi ve lenfomalar)
 • Kas dokusu tümörleri (rabdomyosarkom), yumuşak doku tümörleri
 • Salgı bezleri (endokrin) sistemi tümörleri (tiroid, pankreas, böbreküstü bezi cerrahi hastalıkları)
 • Testis (erkeklerde yumurta) ve over (kızlarda yumurtalık) tümörleri
 • Karın ve göğüs duvarı anormallikleri
 • Doğuştan karın kasları yokluğu (Prune Belly sendromu)
 • Göğüs duvarının içe çökük olması (kunduracı göğsü, pektus ekskavatum)
 • Göğüs duvarının dışa doğru çıkıntılı olması (güvercin göğsü, pektus karinatum)

g- Diğer sorunlar

 • Damarlar ve lenf sistemi ile ilgili sorunlar (hemanjiom ve lenfanjiomlar)
 • Boyunda eğrilik (tortikollis)
 • Yabancı cisim yutma (yemek borusunda, mide veya barsaklarda yabancı cisim)
 • Soluk borusuna yabancı cisim kaçması (trakea veya bronşlarda yabancı cisimler)

5. Çocukluk çağı travmaları

 • Yanıklar
 • Düşmeler
 • Kazalar,
 • Künt ya da delici travmalar

6. Genel işlemler

a- Sünnet

b- Hipospadias (distal ve proksimal tipleri)

c- Penisin yapısal bozuklukları

 • Ventral kurvatür (penisin öne doğru eğri olması)
 • Lateral kurvatür (penisin sola veya sağa doğru eğri olması)
 • Penil rotasyon (penisin sola veya sağa doğru dönük olması)

d- Endoskopiler

 • Yemek borusu endoskopisi (özofagoskopi)
 • Rektum endoskopisi (rektoskopi)
 • İdrar yolları endoskopisi (üretroskopi ve sistoskopi)
 • Laparoskopik cerrahi

          a- Laparoskopik apandektomi
          b- Laparoskopik kolesistektomi
          c- Laparoskopik testis araştırılması
          d- Laparaskopik invaginasyon tedavisi
          e- Laparoskopik Nissen Funduplikasyonu
          f- Laparoskopik splenektomi
        g- Laparoskopik over torsiyonu ve kitlelerine yaklaşım
          h- Laparoskopik organ biyopsileri

çocuk cerrahisi uğraşı alanları

çocuk cerrahisi uğraşı alanları

 

Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

45 – Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, …

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

44 – Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında …

invaginasyon Onam Formu

43 – invaginasyon Onam Formu

invaginasyon Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi …