Etiket: <span>çocuklarda genital sistem ve ürolojik hastalıklar</span>

kız çocuklarında kasık fıtığı

Kız Çocuklarında Kasık Fıtığı

Kız Çocuklarında Kasık Fıtığı | Çocuk Cerrahisi uygulamasında en sık yapılan ameliyatlardan birisi kasık fıtığı ameliyatlarıdır. Bebeğin anne karnında gelişimi sırasında, erkek çocuklarda testis denilen yumurtalıklar ilk önce böbreklerin üst kutbunda oluşmaya ve gelişmeye başlar, sonra karın içinde göç ederek, kasık kanalından geçer ve skrotum adı verilen torbalara iner.

Devamını oku

Sünnet Sonrası Yapışıklık

Sünnet Sonrası Yapışıklık

Sünnet Sonrası Yapışıklık | Sünnetten sonra kilolu çocuklarda ya da bebeklerde göbek altındaki yağ dokusu (suprapubik yağ yastıkçığı) fazlalığından dolayı penis tam olarak gözükmez, bu durumda penisin geriye doğru yağ dokusuna bastırılarak geri sıyrılması ve temizlik yapılması gerekir.

Devamını oku

hipospadias peygamber sünneti

Hipospadias (Yarım Sünnetli, Peygamber Sünnetli) peygamber sünneti

hipospadias peygamber sünneti | Hipospadias erkek cinsel organı olan penisin doğumsal bir hastalığıdır. Bu hastalıkta (peygamber sünneti) penis içindeki idrar kanalı doğuştan kısadır. Bu yüzden idrar deliği normal yerinden daha aşağı ve ön tarafa açılır.

Devamını oku

üriner sistem taşları

Çocuklarda üriner sistem taşları

Çocuklarda üriner sistem taşları | Tanısal yöntemlerdeki gelişmeler, beslenme alışkanlıkları ve daha sedanter yaşam nedeniyle, son yıllarda üriner sistem taş hastalığında dramatik bir artış olmuştur. İlk taş gelişim yaşı da gittikçe düşmektedir. Ülkemiz pediatrik taş hastalığının endemik görüldüğü coğrafyadadır. Üriner sistem taş hastalığı insidansı 14 yaş altı çocuklarda %17’dir. Tüm taş hastalarının %2-2,5’ini çocuklar oluşturur. Ortalama 1000-7600’da 1 görülür.

Devamını oku

Multikistik displastik böbrek

Multikistik displastik böbrek (MKDB)

Multikistik displastik böbrek | Antenatal hidronefrozun daha nadir görülen görülen nedenlerinden biri olup, bu durumda böbrek dokusu tamamen üzüm salkımı şeklini almış ve çalışamaz hale gelmiştir. Karşı sağlam böbrek gelişimsel olarak normal olduğu için çocuk için bir risk oluşturmaz.

Devamını oku

Üreteropelvik darlık ve cerrahi tedavisi

Üreteropelvik darlık ve cerrahi tedavisi (UPD)

Üreteropelvik darlık ve cerrahi tedavisi | Üreteropelvik bileşke tıkanıklığı idrarı böbrekteki kısımdan(böbrek pelvisi) idrar tüplerine (üreter) ileten kısımda bir tıkanıklık olmasıdır. Yaklaşık olarak 1250 doğumda 1 görülür, erkeklerde 3-4 kat daha sıktır. Olguların yaklaşık üçte ikisi sol taraftadır.

Devamını oku

megaüreter

Primer Megaüreter

Primer Megaüreter | Üreter böbrekten mesaneye kadar uzanan böbrekte oluşan idrarı mesaneye taşıyan huni şeklindeki tüp benzeri yapılardır. Megaüreter ise genişlemiş üreter demektir ve bir üreterde veya iki üreterde de görülebilir.

Devamını oku

Vezikoüretereal reflü

Vezikoüretereal reflü: VUR

Böbreklere idrar kaçağı (Vezikoüretereal reflü) çocuklarda en sık rastlanılan ürolojik problemdir ve pediatrik ürolojinin en tartışmalı konularından biridir. Tanım olarak idrar kesesinde toplanmış olan idrarın normalin tersine böbreklere geri akmasıdır.

Devamını oku

Üreterovezikal darlık

Üreterovezikal darlık (UVD)

Üreterovezikal darlık | Üreterovezikal bileşke üreter (idrarı böbrekten mesaneye taşıyan tüp şeklindeki yapı) ile mesanenin (idrar torbası) birleştiği yerdir. Üreterovezikal bileşke tıkanıklığı bu bölgedeki tıkanmayı tanımlar.

Devamını oku

Posterior Üretral Valv

Posterior Üretral Valv (PUV)

Çocukluk çağı böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biridir, sebep idrar yolundaki meydana gelmiş doğumsal valv’lerdir. Posterior üretral valv olarak adlandırılan ve işemeyi engelleyen bu perdecikler mesane çıkışından hemen sonra görülür ve idrar yolunun tıkanmasına neden olurlar. 

Devamını oku

Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

45 – Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu

Çocuklarda Over Yumurtalık Tümörleri ve Kistleri Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, …

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

44 – Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu

Rektoskopi ve Rektal Polip Eksizyonu Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında …

invaginasyon Onam Formu

43 – invaginasyon Onam Formu

invaginasyon Onam Formu. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, hastalık hakkında genel bilgiler. Tıbbi …